Да я с ним на брудершафт

27-май, 17;04 317
Да я с ним на брудершафт блевал!