Фима, вы живете по закону или по совести?

03-июн, 12;48 52
— Фима, вы живете по закону или по совести?
— Таки по ситуации…